Kerkgenootschappen moeten voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s

Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de publicatieplicht voor ANBI’s. Ook wij als Rafaelgemeente Sion moet voldoen  aan deze publicatieplicht.  

Op de website vindt u de nodige publicaties:

Jaarverslag 2019

Financieel resultaat 2019

Beleidsplan 2020

Begroting 2020

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Rafaelgemeente Sion te Meppel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafaelgemeente Sion te Meppel aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Samenstelling van het Bestuur van Kerkgenootschap Rafaëlgemeente Sion te Meppel

 

Voorzitter: Groeneveld, Barend

Secretaris/penningmeester: Mussche, Evert

Algemeen bestuurslid: Mussche, Els

Lid: Groeneveld Linda

Lid: Vlijm Bert

Lid:Vlijm Margreet

Statutaire naam:  Rafaëlgemeente Sion te Meppel           

Rekeningnummer: NL69 RABO 0341 8212 84          

Publieke naam:   Rafaël Meppel           

Kamer van Koophandel nr: 41017532

RSIN/fiscaal nr: 004506625

 

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Post en bezoekadres:  Zuideinde 31, 7941 GA Meppel

Contact:  info@rafaelmeppel.nl

 

Overeenkomstig de statuten heeft Rafaëlgemeente Sion als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgelegd door het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland.

 

Beloningsbeleid: Rafaëlgemeente Sion heeft op dit moment geen personeel in dienst.