Beleidsplan 2019 Rafaël Meppel

Beleid

Het jaar 2019 zal een jaar van zijn, waarin we enerzijds onze activiteiten zullen continueren en

anderzijds (nog) meer gaan ontdekken welke plek we als de gemeente in Meppel en omgeving

mogen innemen. De gemeente is organisch van aard en we willen de organisatievorm verder

verstevigen, zodat we verder kunnen bouwen aan de realisatie van de visie van de gemeenschap.

We willen open en informele gemeente zijn, waar de mensen zich welkom weten en kunnen ervaren

dat er een liefdevolle God is die verlangt naar herstel voor de hele mens en de omgeving.

We willen een zichtbare en praktische gemeente zijn in Meppel en omgeving, die de liefde van God

praktisch zichtbaar maakt in het helpen en ondersteunen van de inwoners die daar open voor staan.

Activiteiten:

In 2019 zullen we ook nieuwe activiteiten ontwikkelen. Deze activiteiten zullen in het verlengde

liggen van onze identiteit en doelstelling. Onze aanvullende bediening in Meppel mag verder vorm

krijgen. In het najaar gaan we een reeks studies/ spreken over profetie organiseren.

We geven aandacht aan de bijbelse hoofdfeesten, waarin het loofhuttenfeest een naar buiten gericht

karakter heeft. Tevens willen we uitreiken in gebed en andere activiteiten naar onze omgeving.

We willen initiatieven uit de gemeenschap stimuleren en ondersteunen.

De Richtlijn voor Veilige Kerk van Rafael Nederland zal in onze gemeente verder geimplemteerd

worden.

Middelen & organisatie

De Kameel aan Zuideinde 31 is de thuisbasis van de gemeente. In partnerschap met de eigenaren

van de Kameel, geeft het ons de mogelijkheid om ons te richten op de kernactiviteiten van gemeente

zijn. Gericht op bediening en andere activiteiten. We kunnen meer gericht zijn op de bediening,

andere activiteiten ontplooien voor onze eigen gemeenschap, interkerkelijke activiteiten, praktische

hulp aan de inwoners van Meppel en omgeving.

Door middel van giften vanuit de gemeenschap financieren we onze activiteiten.

De landelijke bedieningen, statuten en richtlijnen van Rafael Nederland vormen een paraplu voor

onze gemeenschap.

De gemeente kent alleen kostendekkende vergoedingen en een vrijwilligersvergoeding.

Begroting 2019