Jaarverslag 2018

Inleiding

Het jaar 2018 is een goed jaar geweest met mooie gebeurtenissen en ontwikkelingen.

We hebben ook dit jaar weer mogen ervaren dat we een open en informele gemeente mogen zijn, waar de mensen zich welkom weten en kunnen ervaren dat er een liefdevolle God is die verlangt naar herstel voor de hele mens en de omgeving.

 

Activiteiten verslag 

 • Discipelschap In 2018 hebben we programma van Vision for Life gevolgd.

 • Vierjemee: de zondagse vieringen zijn de belangrijkste wekelijkse bijeenkomst.  

 • Identiteitsgroep. De identiteitsgroep komt maandelijks bij elkaar met elkaar na te denken over identiteit en aanverwante onderwerpen.

 • Celgroep. Een keer per maand is er celgroepavond. Op deze avonden zijn we verder gaan ontdekken van de Bijbel.

 • Zondagschool en Jeugd. De mensen welke zich beschikbaar hebben gesteld om de kinderen te begeleiden zijn op een vaste zondag ingepland. De tieners zijn 1 keer per maand bij elkaar geweest.

 • Chris en Betty Hund. Ook in 2018 hebben we Chris en Betty Hund financieel mogen ondersteunen in hun werk.

 • Iraniers. Elke 3e weekend van de maand heeft een groep Iraniers gebruik gemaakt van “ons gebouw” om getraind te worden in leiderschap en discipelschap.

 • Bikers. Elke 2e zondag van de maand hebben de Bikers (CMA) gebruik gemaakt van “ons gebouw”.

Externe contacten

 • Gebed. Gezamenlijke activiteiten in Meppel mogen doen: de week en de Nacht van Gebed. Gebed voor de stad.

 • MiM – Missie in Meppel. We participeren in Missie in Meppel.

 • Rafael Nederland. We maken onderdeel uit van Rafael Nederland.

 • Schuldhulpmaatje Meppel. Als gemeente participeren we in de stichting

 • Platform van Kerken. In Meppel is een platform van Kerken actief.

 

De samenstelling van het leidersteam

Het ouderteam: Evert & Els Mussche, Bart & Linda Groeneveld, Bert & Margreet Vlijm.

Het ouderteam vormt tevens het (juridisch) bestuur van het Kerkgenootschap.

Het bestuur van de Stichting Beheer Sion valt onder verantwoordelijkheid van het kerkgenootschap en bestaat uit Evert Mussche (voorzitter), Bart Groeneveld en Bert Vlijm.

 

Middelen & organisatie

Door middel van giften vanuit de gemeenschap zijn we in staat om de bedieningsactiviteiten van de gemeente vorm te geven. We houden ons aan de statuten van Rafael Nederland en de richtlijnen van de ANBI.

De gemeente heeft geen medewerkers in loondienst en kent alleen kostendekkende vergoedingen en de vrijwilligersvergoeding.

Het financieel jaarverslag wordt opgemaakt en gecontroleerd door acountantskantoor Zoer te Meppel. In een officieel jaarvergadering van de gehele gemeente wordt het goedgekeurd waarmee decharge  verleend wordt aan de penningmeester.

Verkorte staat van baten en lasten.