Veiligheid is een aspect binnen de kerk dat om de nodige aandacht vraagt. De kerk moet een veilige plaats vormen voor de mensen, die binnenkomen. Het gaat dan niet alleen om de leden van de kerk, maar ook om bezoekers. Rafael Meppel hecht daarom veel waarde aan hoe de veiligheid  binnen onze gemeente dit gestalte wordt gegeven. 

Rafaël-Nederland heeft het algemene manifest van de Raad van Kerken met betrekking tot de veilige kerk onderschreven . Er zijn een aantal maatregelen genomen: er is een gedragscode voor leidinggevenden en een reglement voor de afhandeling van klachten. Daarbij heeft klager de mogelijkheid te kiezen voor interne behandeling bij Rafaël-Nederland, dan wel behandeling door SGL (Stichting Gedragscode Leidinggevenden). Rafael Meppel vindt het noodzakelijk om maatregelen te treffen om een veilige omgeving te creëren ter voorkoming van misbruik. Het gaat daarbij om het voorkomen van mogelijk machts- en/of seksueel misbruik.

Daarom hebben we binnen onze gemeente een tweetal vertrouwenspersonen aangewezen , aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan, die betrekking hebben op machtsmisbruik, seksueel misbruik of intimidatie.  De vertrouwenspersonen van Rafael Meppel zijn Chris en Betty Hund.

 hund.betty@gmail.com   en chris.hund@gmail.com